Vergezichten: kunstvesper Vergezichten: kunstvesper

Thom Breukel heeft oog voor stilte. Hij schreef niet alleen een Stilte Atlas van Nederland, maar ook Stil Amsterdam: een survivalgids voor de stedeling. Zijn aquarellen zou je landschapsiconen kunnen noemen: ze nodigen uit tot meditatie. De witte rand om de kleurige landschappen in veelal grote vlakken trekt de aandacht bijna als vanzelf naar de wijde horizon. Die randen bieden een kijkrichting. Ze fungeren als vensters van verlangen of heimwee. Ze kleuren de polders tot vergezichten die zoekende zielen troost aanreiken.

Vergezicht en verlangen worden even intens opgeroepen in gedichten en muziek, uitgevoerd door Klaas Riedhorst (trompet) en Gert Jan Mostert (orgel).

De expositie van schilderijen van Thom Breukel is van half april tot eind juni 2018 in de kerkzaal aanwezig.en rond vieringen of op afspraak te bezoeken.
 

Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 10 halte De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: zondag 3 juni, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, holwerda@nassaukerk.nl

Volgende kunstvespers
zondag 3 juni, 16.00 uur met schilderijen van Thom Breukel
zondag 21 oktober, 16.00 uur
zondag 16 december, 16.00 uur

Volgende cantatediensten
zondag 15 april, 10.30 uur
Het Flevo Barok Consort voert twee cantates van Buxtehude uit

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug