Innerlijk landschap: kunstvesper Innerlijk landschap: kunstvesper
Inner landscapes noemt Marlie Duizings de schilderijen die centraal staan in deze kunstvesper. Innerlijke landschappen, ontstaan als expressie van zelfonderzoek en de overgave die daarvoor nodig is. Ze nodigen de toeschouwer uit de eigen binnenwereld te betreden en zich onbevangen te laten verrassen door nog onbekende stukken daar die evenzeer ontregelen als ook bevrijden.

Met klassieke en moderne composities voor gitaar brengt Wim Klerkx innerlijke landschappen tot klinken. Poëzie uit de bijbel en eigentijdse gedichten completeren de kunstvesper als reis door de binnenwereld.
 
De expositie van schilderijen van Marlie Duizings is in de kerkzaal aanwezig in de maanden september en oktober. Op zondag 7 oktober om 12.00 uur is er een kunstgesprek bij de schilderijen.
 
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 5 halte De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: zondag 21 oktober, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda,

Volgende kunstvespers
zondag 16 december, 16.00 uur
zondag  3 februari, 16.00 uur
vrijdag 19 april, 20.00 uur
zondag 30 juni, 16.00 uur

Volgende cantatediensten
zondag 18 november, 10.30 uur: motetten van Edward Elgar
zondag 3 maart, 10.30 uur: cantates van Dietrich Buxtehude
De muziek wordt uitgevoerd door het Flevo Barok Consort

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug