Reis naar verbinding: kunstvesper Reis naar verbinding: kunstvesper
Frits Heimans is breed getalenteerd: hij ontwikkelde zich als psycholoog, musicus en vooral beeldend kunstenaar. De expositie onder de titel ‘Reis naar Verbinding’ brengt een aantal schilderijen uit een veel grotere reeks die hij in 2015 maakte tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom naar Europa. Een maand lang leefde hij in afzondering met een aantal andere kunstenaars, bijeengezet om zich in te leven en hun betrokkenheid te verbeelden. De doeken ontstonden op basis van gevoelens en intuïtie en putten soms uit gedichten die hem tot steun waren. Kleuren en vormen, spontaan ontstaan, roepen nieuwe vragen op. De expressie raakt aan de reis als metafoor van elk menselijk bestaan, van conflict en vertrek naar aankomst en nieuwe verbinding.

De schilderijen zijn gedurende de maanden november en december aanwezig in de kerkzaal. Op zondag 25 november om 12.00 uur is er een ontmoeting met de kunstenaar.
In de kunstvesper op zondag 16 december om 16.00 uur gaan de doeken een verbinding aan met muziek gemaakt door het Art Beat Saxophone Quartet (met daarin eveneens Frits Heimans), poëzie en een fragment uit de Bijbel. Inloop vanaf 15.30 uur.
 
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 5 halte De Wittenkade)
Wanneer: zondag 16 december, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda,

Volgende kunstvespers
zondag 16 december, 16.00 uur
zondag  3 februari, 16.00 uur
vrijdag 19 april, 20.00 uur
zondag 30 juni, 16.00 uur

Volgende cantatediensten
zondag 18 november, 10.30 uur: motetten van Edward Elgar
zondag 3 maart, 10.30 uur: cantates van Dietrich Buxtehude
De muziek wordt uitgevoerd door het Flevo Barok Consort

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug