Pasen in de Nassaukerk Pasen in de Nassaukerk
Palmpasen: optocht voor de kinderen

De zaterdag voor Palmpasen mogen alle kinderen uit de buurt een palmpaasstok komen maken. Slingers, snoepjes, paaseitjes, van alles maken we vast aan de stok om hem zo mooi mogelijk te versieren. En de volgende morgen komt er dan nog een vers gebakken broodhaantje op.
Op Palmpasen trekken de kinderen met hun palmpaasstokken in een optocht door de kerk. Zo verbeelden we hoe Jezus in Jeruzalem aan de vooravond van zijn dood met palmtakken en gezang verwelkomd wordt.
Kun je zaterdag niet komen om een palmpaasstok te maken en wil je op Palmpasen wel meelopen in de optocht? Dat kan. Neem contact met ons op, dan maken wij een stok voor je. Na de dienst mag je de stok mee naar huis nemen! Als je mee wilt lopen, zorg dan dat je zondagmorgen op tijd in de kerk bent!
zaterdag 13 april 13.00 uur en zondag 14 april 10.30 uur (graag 10.15 uur aanwezig); opgave bij Jeannette Stronks ().

Witte Donderdag: in de stijl van Taizé
Witte Donderdag vieren we samen met onze jongerengemeenschap Taizé in Amsterdam. De aankleding van de kerk, de meditatieve gezangen en de momenten van stilte ademen de sfeer van de bekende gemeenschap in de Franse Bourgogne. We gedenken de laatste maaltijd die Jezus met zijn twaalf leerlingen vierde. Met de eenvoudige schoonheid van een bord en bekers van aardewerk. Aan het einde van de viering staan we stil bij het eenzame nachtelijke waken van Jezus in de hof: hij loopt niet weg voor het lijden en laat zo zien wat liefde is.
donderdag 18 april, 20.00 uur

Goede Vrijdag: een getekend leven
Op Goede Vrijdag verbinden we het verhaal van het lijden en sterven van Jezus met ervaringen van verraad, verdriet, lijden, onmacht, dood en rouw in onze eigen wereld. We betrekken daarbij schilderijen van Cor Bakker in de kerkzaal en muziek die passie en compassie tot uitdrukking brengt. Een getekend leven: zo luidt het thema dat we in fragmenten uit het bijbelse lijdensverhaal, gebeden, liederen en gedichten tot uitdrukking brengen. Aan het einde van de viering plaatsen we in stilte en in het donker lichtjes bij een levensgroot kruis.
vrijdag 19 april, 20.00 uur

Paaswake: nacht van de hoop
Dan is er de nacht van de hoop. In de paaswake doorwaken we symbolisch de nacht van de dood. Daarbij klinken grootse bijbelse verhalen van hoop en nieuw begin. We zien uit naar het eerste licht van de nieuwe morgen. Vanaf een nieuwe paaskaars wordt het licht door de rijen doorgegeven. Uitbundig verwelkomen we het. Rond de doopvont staan we stil bij de doop als teken van onze toewending naar het leven dat we altijd opnieuw mogen beginnen.
zaterdag 20 april, 21.30 uur

Paasmorgen: met voorafgaand paasontbijt
Soms treedt in een mensenleven de duisternis in, maar altijd volgt de ochtend. Op paasmorgen vieren we met jong en oud en met kerk en buurt feestelijk en uitbundig hoe het leven het wint van de dood en hoe vergeving en hoop altijd weer sterker blijken dan verraad en dood. De cantorij werkt aan deze viering mee.
Voorafgaand aan deze viering is er al een feestelijk en gezellig paasontbijt.
zondag 21 april, 9.30 uur paasontbijt en 10.30 uur paasviering
terug