Leden en vrienden Leden en vrienden
U kunt zich laten inschrijven als lid van de Nassaukerk. Als u staat ingeschreven bij een andere (wijk)gemeente, kunt u zich laten registreren als voorkeurslid.

U kunt ook vriend of begunstiger van de Nassaukerk worden, wanneer u ons werk belangrijk vindt en wilt steunen zonder lid te worden. Wij helpen u hierbij graag verder. Meld u aan vía het reactieformulier, met een bericht naar info@nassaukerk.nl of vía de telefoon (020 684 4216).

Om ons werk te kunnen blijven doen zijn wij afhankelijk van periodieke en eenmalige giften. Uw bijdrage is bijzonder welkom op rekening NL59 INGB 0005 0061 95 ten name van PGA Nassaukerk te Amsterdam. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
terug