Liederen nieuw liedboek uitproberen Liederen nieuw liedboek uitproberen

Eind 2012 verschijnt er een nieuw liedboek als opvolger van het Liedboek voor de kerken (1973). In dit nieuwe liedboek, bestemd voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen, zullen veel nieuwe kerkliederen worden opgenomen. U kunt die liederen uitproberen en zingend kennismaken met een doorsnee van het materiaal dat (voorlopig) is vastgesteld door de redactie van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Ook zal er meer worden verteld over de achtergronden van het nieuwe liedboek en hoe de keuze van liederen tot stand komt.

Met het Vocaal Theologen Ensemble
Medewerking aan de avond verlenen:
- Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken
- Rijk Jansen, orgel en piano
- Pieter Endedijk, projectcoördinator van het nieuwe liedboek


Wat:                   Uitproberen liederen nieuwe liedboek
Waar:                 Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen
Wanneer:           donderdag 18 november 2010, 20.00-22.00 uur
Meer informatie: www.liedboek.nl
De toegang is gratis. Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid

terug