Meditatie Meditatie
In meditatie staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, eenzaamheid en verbondenheid.

In korte reeksen wekelijkse bijeenkomsten oefenen we het zoeken van stilte en rust temidden van alle beslommeringen en drukte die ons zo vaak overspoelen. We gebruiken daarbij elementen uit mindfulness. Zo oefenen we onze ontvankelijkheid voor wat we in de stilte gewaar worden.

Aansluitend op de meditatie-oefening geven we aandacht aan wat de stilte in ons liet opkomen. Er is ook een cd met begeleide meditaties beschikbaar om thuis verder te oefenen.

Klik hier voor actuele informatie.
terug