Nieuwe wijkkerkenraad en nieuw wijkblad (oktober 2009) Nieuwe wijkkerkenraad en nieuw wijkblad (oktober 2009)

Er zijn weer nieuwe stappen gezet in de vernieuwing van onze wijkgemeente. Sinds 1 oktober 2009 heeft Kerk Koepel West een nieuwe wijkkerkenraad. Deeze wordt gevormd door de volgende mensen (tussen haakjes hun aandachtsvelden): Heero Brouwer (vernieuwing, gemeente-opbouw, vorming en toerusting), Karen Fluks (financiën en beheer), Diny Jong (pastoraat), Anrina Kolkman (voorzitter, diaconie), Markus Kruyswijk (communicatie, Kerk en Buurt) en Eva Vrolijk (secretaris, vernieuwing, eredienst). Klaas Holwerda en Margrietha Reinders vertegenwoordigen het team van pastores in de wijkkerkenraad.

Binnenkort verschijnt ook het eerste nummer van ons nieuwe wijkblad. Zodra het het licht heeft gezien, zullen we ook hier de naam onthullen. Wilt u ons wijkblad ontvangen? Zend een bericht naar .

terug