Op de vlucht geboren ... Op de vlucht geboren ...
Soms is het leven zo hard dat het vraagt om een ingrijpen van boven. Kerst is het verhaal van een kind dat op de vlucht geboren wordt.

Welkom in onze kerstnachtviering en/of onze kinderkerstviering.
terug