Stille Week en Pasen 2009 Stille Week en Pasen 2009


Tot en met paasmaandag is in de Nassaukerk nog de expositie te zien 'Gedreven door iets dat groter is dan jezelf' met werk van Francisca Tollenaar, Ilona Plaum, Eva Camara, Judith Heinsohn, Gerbrig Seidel, Bruno Filho, Ardeshir Sourmehi en Ada van Wonderen. Enkele van de tentoongestelde werken zullen ook een rol spelen in de vieringen van Pasen in de kerk.

De viering van Pasen vormt al twintig eeuwen het hart en het hoogtepunt van het christelijk jaar. Het feest van Pasen kent een voorbereiding van veertig dagen (ook wel de vastentijd genoemd) en in de laatste week daarvan, van Palmpasen tot Pasen, volgen vrijwel dagelijkse vieringen het verhaal van het lijden, de dood en de opstanding van Jezus van Nazareth op de voet. Door de eeuwen heen heeft de christelijke traditie gebruiken, teksten, liederen, gebaren, gebeden en rituelen ontwikkeld om dat verhaal vorm te geven, rijker dan in enige andere periode van het jaar. Soms overkomen de woorden en beelden en rituelen je en raken ze je tot in het diepst van je ziel. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom in de Nassaukerk om een deel of meer van deze momenten mee te maken.

Witte Donderdag
Het feest van Pasen duurt drie dagen lang en begint op Witte Donderdag (9 april 2009, 19.30 uur). Deze avond gaat het over het geheim van de liefde: de liefde van Jezus voor de mensen. De kleur is wit. In het verhaal voor deze avond viert Jezus met zijn leerlingen het Joodse Pesach, een maaltijd om de bevrijding uit de onderdrukking in Egypte te gedenken. Jezus wast zijn vrienden de voeten: een nieuwe wereld begint met bereidheid tot dienen, niet met de zucht naar heersen. Jezus geeft zichzelf aan ons. Dat gebaar wordt tastbaar in het delen van brood en wijn met elkaar, waarna de tafel in stilte wordt afgeruimd. Daarop klinkt het verhaal waarin Jezus gevangen genomen wordt en door zijn vrienden in de steek gelaten, een verhaal vol angst en eenzaamheid. In stilte verlaten we de kerk. Verdwaald staan we buiten in het donker met vragen als: Wanneer heb ik me klein gemaakt voor een ander? Welk brood heb ik te breken en te delen? Wanneer heb ik iemand verraden?

Goede Vrijdag
Op Witte Donderdag volgt Goede Vrijdag (10 april 2009, 19.30 uur). Deze dag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus, zijn dood aan het kruis. Nu is paars de kleur. De reeks opeenvolgende taferelen van de kruisweg wordt in woord en beeld opgeroepen en in gezongen en gesproken gebeden verbonden met allerlei hedendaagse vormen van lijden, dichtbij en elders in de wereld. Hoezo is deze vrijdag 'goed' gaan heten? Het is de dag van alle grote vragen over het kwaad in de wereld, over de duistere kanten van ons bestaan. Een indringende viering met veel stilte waarin we ons verzamelen rond het kruis en een van de beelden uit de expositie. Aan het slot van de viering plaatsen we lichtjes bij het kruis en wie wil kan nog blijven om alles in stilte te overwegen.

Paasnacht
Het spoor lijkt doodgelopen. De Paaswake op zaterdagavond (11 april 2009, 21.30 uur) begint in een donkere kerk. De viering is een verkorte vorm van het doorwaken van de gehele nacht (zoals een groep jongeren gaat doen). Oerverhalen uit de bijbel over dood en opstanding, duister en licht houden ons wakker, zoals het verhaal van de schepping van hemel en aarde, het verhaal van de wonderlijke doortocht van het volk Israël door de Rode Zee en het visioen van een dal vol doodsbeenderen die tot leven komen. Dan breekt het licht van de nieuwe morgen de nacht open. Een nieuwe en brandende paaskaars wordt binnengebracht: het licht van Christus. Dat ene flakkerlichtje doorbreekt het duister. Het licht wordt naar alle kanten doorgegeven (ieder heeft bij binnenkomst een kaarsje gekregen). Beeld voor het wonder dat wij deze nacht vieren: de opstanding van Jezus uit de dood. De kleur wisselt van paars naar wit. De lof van het licht wordt gezongen. Aan het doopvont beloven we elkaar het kwaad ver van ons te houden. De grote vragen zonder antwoord mogen we nu achter ons laten. Het evangelie van de opstanding klinkt en we bezingen dit geheim.

Paasmorgen
Voor wie in de nacht niet naar de kerk durfde komen, wordt het feest van opstanding en nieuw leven op paasmorgen uitbundig verder gevierd (zondag 12 april 2009, 10.00 uur). Paasliederen zullen klinken en de zanggroep van de Nassaukerk werkt mee. Ook in deze viering doet weer een van de kunstwerken mee. Alle kinderen uit de buurt zijn van harte welkom: voor hen is er bijzondere aandacht en deels een eigen programma.

Nassaukerk, De Wittenkade 111, tel. 6844216 of .

terug