Stille Week en Pasen 2010 Stille Week en Pasen 2010

 

De week voor Pasen is de laatste week waarin een reeks van acht schilderijen van Gelske Kwikkel-Bruinsma in de Nassaukerk te zien is. Voor elke dag van Palmpasen tot Pasen maakte zij een schilderij. De vele aspecten van mens-zijn die voorbijkomen in deze week inspireerden de kunstenares tot het maken van de schilderijen. Elke dag is verbonden met een van de hemellichamen uit het zonnestelsel en de reeks schilderijen doorloopt naar Pasen toe de kleuren van de regenboog.

Op Palmpasen (zondag 28 maart 2010, 10.00 uur) begint de viering met een feestelijke optocht van kinderen met palmpaasstokken door de kerk. De zaterdag ervoor gaan de kinderen zelf hun palmpaasstokken maken. Palmzondag heeft een dubbel gezicht: het uitbundige onthaal van Jezus slaat om in uitstotingsgedrag. Heden hosanna, morgen kruisigt Hem! (Gezang 173:5).

Palmzondag opent ook de Stille Week. Dag voor dag spreken dan de schilderijen van de expositie hun taal. Maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond is er een eenvoudige en verstilde vesperviering in de kerk waarin ook het schilderij van de dag een plaats heeft (29, 30 en 31 maart 2010, 19.00 uur).

Daarop volgt de drie dagen omspannende viering van Pasen waarin we ons verbinden met de opeenvolgende fasen van het grote verhaal van lijden, dood en opstanding:

  • het laatste avondmaal met de gesprekken die aan die tafel plaatsvinden, gevolgd door de eenzaamheid van Jezus in de hof van de olijven (Witte Donderdag, 1 april 2010, 19.30 uur);
  • het bizarre kruisverhoor voor de joodse hogepriester en de romeinse vazalvorsten, gevolgd door de martelgang naar het kruis waarbij we in stilte lichtjes plaatsen (Goede Vrijdag, 2 april 2010, 19.30 uur)
  • en de doorwaakte nacht van de hoop waarin we ons door oerverhalen uit de bijbel wakker laten houden tot het licht opnieuw begint; aan het licht van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk ontsteken we onze eigen kaarsjes en gedenken onze doop als teken van het begin van een nieuwe manier van leven; dit jaar ontvangt ook een kind uit ons midden in deze nacht het teken van de doop (Paaswake, 3 april 2010, 21.30 uur).

Op paasmorgen is er een feestelijk paasontbijt waaraan iedereen van harte welkom is, gevolgd door een feestelijke paasviering met bijdragen van onze eigen zanggroep en een grote groep jongeren uit de hele stad die de paasnacht wakend hebben doorgebracht in en om de kerk (Pasen, 4 april 2010, ontbijt 9.00 uur, viering 10.00 uur).

terug