Stille Week en Pasen 2015 Stille Week en Pasen 2015In de viering van de drie dagen van Pasen volgen we het verhaal van de laatste dagen van Jezus op de voet en verbinden we het in rituelen met onze persoonlijke levensweg.
 
Witte Donderdag: in de stijl van Taizé
Witte Donderdag vieren we samen met onze jongeren-gemeenschap Taizé Amsterdam. De aankleding van de kerk, de meditatieve gezangen en de momenten van stilte ademen de sfeer van de bekende gemeenschap in de Franse Bourgogne. Rond de tafel vieren we de maaltijd die Jezus met de twaalf leerlingen vierde. Eenvoudig en doeltreffend. Zonder tafelzilver. Met een bord en twee bekers van aardewerk. Met een rond Turks brood, waarvan ieder voor zijn of haar buurvrouw of buurman een stukje afbreekt.
Nassaukerk, De Wittenkade 111, donderdag 2 april, 20.00 uur
 
Goede Vrijdag: kunstvesper
Op Goede Vrijdag verbinden we het verhaal van het lijden en sterven van Jezus met ervaringen van lijden en dood in onze eigen wereld. De expositie van drie grote schilderijen van Godelieve Smulders die al vanaf Aswoensdag in de kerkzaal aanwezig is zal hierbij betrokken worden, met name het schilderij met de titel ‘Loslaten’. Tegen de achtergrond van pianomuziek van Erik Satie klinken daarbij bijbelfragmenten, gebeden en poëzie waarin het lijden op verschillende manieren tot uitdrukking komt. Aan het einde van de viering plaatsen we in stilte en in het donker lichtjes bij een levensgroot kruis.
Nassaukerk, De Wittenkade 111, vrijdag 3 april, 20.00 uur
 
Paaswake: nacht van de hoop
Dan is er de nacht van de hoop. In de paaswake doorwaken we symbolisch de nacht van de dood en zien we met de grote bijbelse verhalen van schepping, uittocht en opstanding uit naar het eerste licht van de nieuwe morgen. Vanaf  een nieuwe paaskaars wordt het licht door de rijen doorgegeven. Rond de doopvont staan we stil bij de doop als teken van hoop en onze opstanding tot nieuwe mensen. Ook het schilderij ‘Opstanding’ uit de al genoemde expositie van Godelieve Smulders verbeeldt dit.
Nassaukerk, De Wittenkade 111, zaterdag 4 april, 21.30 uur
 
Paasmorgen: met voorafgaand paasontbijt
Soms treedt in een mensenleven de duisternis in, maar altijd volgt de ochtend. Op paasmorgen vieren we met jong en oud en feestelijk en uitbundig het leven dat het wint van de dood. Voorafgaand aan deze morgenviering is er al een gezellig paasontbijt.
Nassaukerk, De Wittenkade 111, zondag 5 april, 9.00 uur ontbijt en 10.00 uur paasviering
Meer informatie: Nassaukerk, 020 684 4216 of nassaukerk@gmail.com
terug