Stille Week en Pasen 2016 Stille Week en Pasen 2016


Palmpasen: optocht voor de kinderen

De zaterdag voor Palmpasen mogen alle kinderen uit de buurt een palmpaasstok komen maken. Slingers, snoepjes, paaseitjes, van alles maken we vast aan de stok om hem zo mooi mogelijk te versieren. en de volgende morgen komt er dan nog een vers gebakken broodhaantje op. Op Palmpasen trekken de kinderen met hun palmpaasstokken  in een optocht door de kerk. Kun je zaterdag niet komen om een palmpaasstok te maken en wil je op Palmpasen wel meelopen in de optocht? Dat kan. Neem contact met ons op, dan maken wij een stok voor je. Na de dienst mag je de stok mee naar huis nemen! Als je mee wilt lopen, zorg dan dat je zondagmorgen op tijd in de kerk bent!
zaterdag 19 maart, 13.30 uur en zondag 20 maart 10.30 uur (graag 10.15 uur aanwezig); opgave bij Jeannette Stronks ()
 
Witte Donderdag: in de stijl van Taizé
Witte Donderdag vieren we samen met onze jongerengemeenschap Taizé in Amsterdam. De aankleding van de kerk, de meditatieve gezangen en de momenten van stilte ademen de sfeer van de bekende gemeenschap in de Franse Bourgogne. Rond de tafel vieren we de maaltijd die Jezus met de twaalf leerlingen vierde. Eenvoudig en doeltreffend. Met de eenvoudige schoonheid van een bord en twee bekers van aardewerk. En een groot rond brood, waarvan ieder voor zijn of haar buurvrouw of buurman een stukje afbreekt.
donderdag 24 maart, 20.00 uur
 
Goede Vrijdag: met beeld en muziek
Op Goede Vrijdag verbinden we het verhaal van het lijden en sterven van Jezus met ervaringen van lijden en dood in onze eigen wereld. Schilderijen over Maria en Jezus uit de expositie van René van Tol helpen de aandacht te richten. Daarbij klinken fragmenten uit de bijbel, gebeden, poëzie en muziek. Aan het einde van de viering plaatsen we in stilte en in het donker lichtjes bij een levensgroot kruis.
vrijdag 25 maart, 20.00 uur
 
Paaswake: nacht van de hoop
Dan is er de nacht van de hoop. In de paaswake doorwaken we symbolisch de nacht van de dood en zien we met de grote bijbelse verhalen van schepping, uittocht en opstanding uit naar het eerste licht van de nieuwe morgen. Vanaf een nieuwe paaskaars wordt het licht door de rijen doorgegeven. Rond de doopvont staan we stil bij de doop als teken van onze opstanding tot nieuwe mensen.
zaterdag 26 maart, 21.30 uur
 
Paasmorgen: met voorafgaand paasontbijt
Soms treedt in een mensenleven de duisternis in, maar altijd volgt de ochtend. Op paasmorgen vieren we met jong en oud en met kerk en buurt feestelijk en uitbundig het leven dat het wint van de dood. Voorafgaand aan deze morgenviering is er al een gezellig paasontbijt.
zondag 27 maart, 9.30 uur paasontbijt en 10.30 uur paasviering (denk om de zomertijd!)
terug