Pinksterfestival (23 mei 2010) Pinksterfestival (23 mei 2010)

De Geest waait in West

Alle bewoners van de oude stadsdelen Oud-West en Westerpark zijn welkom op een Pinksterfeest in de pastorie van 'De Liefde'. Diverse geloofsgemeenschappen (ook Spaanstalige en Portugeestalige) in de beide oude stadsdelen werken hierin samen. Zij zijn ook op andere momenten volop actief in de buurten. Kortom: De Geest waait in West! En dat moet gevierd worden!

Wat staat er te gebeuren? Onder meer:

  • geestdriftige brunch
  • vurige liederen
  • ontmoeting met apostelen
  • vlammende optredens
  • inspirerende momenten
  • afsluitende geestelijke vespers

Kom en laat je in vuur en vlam zetten!


Wanneer? Zondagmiddag 23 mei 2010, 14.00-17.00 uur
Waar? Pastorie en tuin van ‘De Liefde’, Da Costakade 10
Info: degeestwaait@gmail.com

terug