Rond de viering Rond de viering

Diverse activiteiten houden verband met de wekelijkse viering op zondagmorgen in de Nassaukerk:


Cantorij

Op dit moment is er geen vaste cantorij. Wel wordt regelmatig op projectbasis door een zanggroep medewerking verleend aan de viering.
Plaats: Nassaukerk, De Wittenstraat 114.
Info: Klaas Holwerda (020 684 4216 of 020 331 0793 of

[terug]

 


Nassauklankbord

Het Nassauklankbord heeft een dubbele functie. In een open mailgroep wisselen deelnemers van gedachten over de schriftlezingen van de komende zondag. Op een aparte webpagina zijn teksten te vinden van preken, gebeden en soms volledige diensten die in de Nassaukerk gehouden zijn.
Adres: www.groups.yahoo.com/group/nassauklankbord.
Info en aanmelding: Klaas Holwerda ().

Een handreiking en registratiehulp voor het Nassauklankbord zijn te vinden op de pagina Downloads.

[terug]


Levend klankbord

Een open inloopuur waar elke maand andere mensen elkaar ontmoeten rond de bijbelgedeelten voor de eerstkomende zondag.

Info: Klaas Holwerda (020 684 4216 of 020 331 0793 of )

[terug]


Voorbereidingsgroepen

Elke viering met een bijzonder karakter wordt voorbereid door een vaste of een open voorbereidingsgroep. Een open groep wordt voor de gelegenheid gevormd. Let op de zondagse mededelingen en het wijkblad. Belangstelling om eens mee te doen? Laat het weten.

Info: Klaas Holwerda (020 684 4216 of 020 331 0793 of )

[terug]


Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er altijd een eigen moment in de viering op zondagmorgen. Zij steken dan voorin de kerk de paaskaars en de kinderkaars aan. Na een verhaal voor de kinderen en een kinderlied is er voor hen een kindernevendienst in een aparte ruimte.

Info: Jeannette Stronks (020 612 7017 of )

[terug]

 

 

 

 

 

 

 

 


Kindercreche

Voor de allerkleinsten is er tijdens de viering op zondagmorgen opvang.

Info: Margriet Klos (020 427 0102 of )

[terug]


Ontvangstcommissie

De ontvangstcommissie heet bezoekers van de viering welkom, reikt hen de orde van dienst en een liedboek aan en maakt hen indien nodig wegwijs. Na afloop van de viering verzorgt deze commissie de Wereldwinkel.

Info: Afke Schutte (020 634 0436).

[terug]


Bloemengroep

De bloemengroep verzorgt de bloemen in de viering. Na de viering gaan de bloemen naar iemand als blijk van medeleven of bij wijze van dank voor een bijzondere inzet voor kerk en buurt.

Info: Gerda Vreugdenhil (020 682 1313 of ).

[terug]


Koffiedienst

 

terug