Inspiratiedag Kerken met Stip (juni 2009) Inspiratiedag Kerken met Stip (juni 2009)

De Nassaukerk was een van de allereerste kerken in een langzaam groeiend netwerk van Kerken met Stip: gastvrije en laagdrempelige parochies en gemeenten waar ex-gedetineerden welkom zijn en zich op zondag en door de week thuis kunnen voelen.

Op 9 juni 2009 is er een landelijke inspiratie- en ontmoetingsdag van Kerken met Stip van 10.30 tot 15.30 uur in de Lutherse Kerk in Arnhem (Spoorwegstraat 8-10). Met een verhaal van een justitiepastor over spiritualiteit en resocialisatie (Zonder zelf te veranderen kom je nergens), korte praktijkverhalen over het bereiken van de doelgroep en groepsgesprekken.

Deelname is gratis voor allen die Kerken met Stip en de nazorg voor ex-gedetineerden een warm hart toedragen. Aanmelding vooraf bij Ludger Schulling (Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo, l.schuling@live.nl). Voor meer informatie zie www.kerkenmetstip.nl.

terug