Symboliek Symboliek

In het interieur valt een aantal voor een gereformeerde kerk opmerkelijke details op die de katholieke achtergrond van de bouwmeester verraden.
De kapstanden worden op de vier hoeken ondersteund door zandstenen ornamenten waarop twee pelikanen en twee arenden zijn afgebeeld. In de christelijke symboliek staat de pelikaan voor de zich opofferende Christus, die zijn bloed gaf voor de mensen. Van de pelikaan is bekend dat deze bij voedselgebrek zijn borst openmaakt en de jongen met zijn eigen bloed voedt. De arend is het symbool van het koningschap.
Het orgelfront voor in de kerk is in een kruisvorm uitgevoerd. De kruisvorm werd bereikt door aan weerszijden van de echte orgelpijpen vakken met imitatiepijpen te plaatsen. De kansel is harmonieus in de voet van het kruis opgenomen.
Een derde symbolisch element is de grote lichtkroon die de doornenkroon van Christus uitbeeldt. De kroon bestaat uit twee houten ringen waaruit de lampjes als stekels naar buiten steken.
Het pleit voor de architect dat hij erin geslaagd is deze drie symbolische elementen zo organisch in het interieur op te nemen, dat de wars van symboliek zijnde gereformeerden van de twintiger jaren er niet te veel aanstoot aan genomen hebben.
De tafels die tegenwoordig langs de beide zijkanten van de kerkzaal staan zijn de avondmaalstafels uit de voormalige Prinsessekerk.

 

terug