Symposium 'Geloof in beeld' Symposium 'Geloof in beeld'
Klik hier voor meer informatie over het symposium.
Opgave kan bij  met vermelding van naam en indien van toepassing organisatie. Daarnaast graag twee voorkeuren opgeven voor de eerste en twee voor de tweede ronde workshops. Gelijktijdig graag € 25,- overmaken op bankrekening NL 63 ASNB 0943 3554 86 t.n.v. Stichting Culturele Activiteiten in De Ark, Hoofddorp.
terug