Taizé in de Nassaukerk (november 2010) Taizé in de Nassaukerk (november 2010)

Taizé is een klein dorp in Frankrijk dat bekend is geworden omdat de Communauteit van Taizé er is gevestigd. Een van oorsprong protestants klooster, waar circa 100 broeders samenwonen en leven. Tegenwoordig niet meer alleen protestants, maar ook rooms-katholiek en uit bijna dertig landen.
In de loop der jaren zijn er steeds meer jongeren naar Taizé gekomen om rust, stilte eenvoud en verdieping van het geloof te vinden. In Taizé neem je deel aan gebedsdiensten, zingen, de stilte en gespreksgroepen, maar ook wordt er van je verwacht dat je een praktische bijdrage levert. Dat kan bijvoorbeeld door af te wassen of bij de gebedsdiensten een instrument te bespelen.

Europese Jongerenontmoeting
Taizé komt ook naar jongeren toe: ieder jaar is er een Europese Jongerenontmoeting. Dit jaar is het evenement in Rotterdam van 28 december tot 1 januari. Tienduizenden jongeren komen naar Ahoy om te zoeken naar vertrouwen tussen volken, mensen en verschillende (geloofs)tradities. Het zal gaan over wederzijds begrip tussen volken, vrede, geloofsverdieping en sociaal engagement.

Waar vind jij rust?
Inhakend op Taizé in Frankrijk en de Europese Jongerenontmoeting organiseert de Nassaukerk twee thema-avonden voor jongeren over Taizé. De eerste avond vindt op dinsdag 16 november 2010 plaats en heeft het thema: Waar vind jij rust? Aan bod komt: Wat is de waarde van stilte volgens Taizé? Waar en wanneer vind jij zelf eigenlijk rust? Wat is en doet stilte met jou Na het luisteren naar teksten en het zingen van muziek in de stijl van Taizé gaan de deelnemers zelf de stilte in door aan de slag te gaan met verf in stilte.

Vertrouwen
De tweede avond is op dinsdag 30 november 2010 en heeft als thema: Vertrouwen. In Taizé spreken de broeders van een ‘Pelgrimage van Vertrouwen’, maar wat houdt dat eigenlijk in? Wat houdt vertrouwen überhaupt in? Vertrouw jij op God? Er klinken Taizéliederen en je kunt luisteren naar teksten in de stijl van Taizé. Daarna geven deelnemers handen en voeten aan ‘vertrouwen’ door het maken van een kunstwerk.

Naar Taizé
Zou je wel eens naar Taizé in Frankrijk willen? Ga dan volgend voorjaar mee met een zevendaagse reis naar Taizé met een groepje van de Nassaukerk. En/of ga mee naar de vijfdaagse Europese Jongerenontmoeting in Rotetrdam, ook vanuit de Nassaukerk. In beide gevallen: van harte welkom! Meld je aan bij de jongerenwerker van de Nassaukerk: Linda Ottevanger.


Wanneer: dinsdagen 16 en 30 november 2010, 19.30-21.30 uur
Waar: De Schakel, De Wittenkade 109
Aanmelding: via Linda Ottevanger,


Kijk ook op de jongerenpagina van de Nassaukerk op Facebook.

terug