Gedachtenisviering 2008 Gedachtenisviering 2008

Eenmaal in het jaar, op de eerste zondag van november, gedenkt de Nassaukerk de gestorvenen. In deze viering worden de namen van de gestorvenen één voor één genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken door een familielid of een naaste vriend of vriendin. Zo worden de gestorvenen geëerd en blijft de herinnering aan hen bewaard. Immers, vergeten worden en niet langer in de herinnering van anderen voortleven is pas echt dood zijn.
Daarom is deze viering begin november altijd een kostbaar moment waarvoor velen apart en soms van ver komen. We steken kaarsen aan voor mensen die ons dierbaar waren en van wie wij afscheid moesten nemen, ontredderd of dankbaar. Elke naam die klinkt roept herinneringen wakker aan een onvervangbare mens die leefde in ons midden. Beelden, geuren en kleuren, momenten die onuitwisbaar in de herinnering staan: die stem, die ogen, die kenmerkende beweging. Herinneringen die vreugde wekken, herinneringen die nog pijn doen en herinneringen die met ontroering vervullen.

Gedachtenisplaats
In de Nassaukerk is een gedachtenisplaats ingericht, die uiteraard een rol speelt in de gedachtenisviering. Op twee platen van gekleurd plexiglas staan de namen van de laatst gestorvenen. Op een lessenaar onder het venster ligt een gedachtenisboek met gedichten, verhalen over en foto's van gestorvenen (ook van eerdere jaren). De bladzijden van dit boek zijn gemaakt door nabestaanden van de gestorvenen en aan dit boek worden steeds nieuwe bladzijden toegevoegd. Op de buitenmuur bij de ingang van de kerk aan de kadekant verwijst een gedicht naar deze gedachtenisplaats in de kerk: "Die ons gedenkt / en van geen mensenkind / de naam vergeet: / hecht dan uw hart / aan wie wij U hier noemen. / Erbarm U, Heer!" Deze regels worden ieder jaar gezongen in de gedachtenisviering. Het gedicht van Sytze de Vries, eveneens aangebracht op een plaat van plexiglas, maakt tevens deel uit van de gedichtenroute Westerpark.

Ook buurtgenoten welkom
De Nassaukerk is dan ook een sterk op de buurt betrokken geloofsgemeenschap. Met projecten als het ontbijtproject, de inloop (naast de kerk), de kringloopwinkel (onder de kerk) en het maaltijdproject Filah (in de Van der Hoopstraat) draagt de kerk bij aan de leefbaarheid van de buurt. Ook in de vieringen is iedereen van harte welkom en geven we graag ruimte aan al onze buurtgenoten. Dat geldt in het bijzonder ook voor de gedachtenisviering. Bij het noemen van de namen van de gestorvenen wordt geen onderscheid gemaakt tussen trouwe kerkgangers en bezoekers van onze projecten (van wie er in de loop der jaren velen ook een laatste uitgeleide vanuit de Nassaukerk kregen). De kerk biedt bovendien aan buurtgenoten die geen lid zijn van de kerk graag de ruimte ook hun dierbaren met het noemen van hun naam en het aansteken van een kaars te gedenken. Dat kan spontaan in de gedachtenisviering, maar u kunt hun namen ook al van te voren doorgeven aan onze wijkpredikant, Klaas Holwerda (telefoon 020 684 4216; e-mail ; spreekuur elke donderdag 14.00-15.30 uur aan de De Wittenstraat 114).

De gedachtenisviering wordt gehouden op zondag 2 november 2008 om 10.00 uur in de Nassaukerk, De Wittenkade 111.

terug