Viering voor kerk en buurt 23 november 2008 Viering voor kerk en buurt 23 november 2008

Op zondag 23 november 2008 organiseert de Nassaukerk twee buurtgerichte activiteiten: een buurtviering en een buurtwandeling. Ze sluiten in tijd op elkaar aan, maar deelname aan één van de beide activiteiten afzonderlijk behoort evenzeer tot de mogelijkheden.

Voor wie ik liefheb wil ik heten
Op zondagmorgen 23 november is er om te beginnen een laagdrempelige viering voor kerk en buurt in de Nassaukerk. Inmiddels een beproefd recept. Het thema is ditmaal een regel uit een gedicht van Maria Neeltje Min: "Voor wie ik liefheb wil ik heten". Namen en de betekenis van namen staan centraal. Waarom hebben wij een naam? Wat betekent onze naam voor ons? Wat doet het met ons als wij door anderen bij onze naam genoemd en gekend worden?
Wijkpredikant Klaas Holwerda is voorganger in de viering. Er zijn bijdragen van Kantlijn, de schrijversclub van dak- en thuislozen. Muzikale medewerking wordt verleend door de Straatklinkers (het koor van straatpastoraat) en de internationale muziekgroep Vital.

Nassaukerk, De Wittenkade 111, zondag 23 november 2008, 10.00 uur. Voor meer informatie: telefoon 020 684 4216 of .


Een rondje om de kerk
De eerste buurtwandeling onder de noemer 'een rondje om de kerk' op een stralende zondagmorgen eind augustus was een klinkend succes. Na afloop van de buurtviering op zondag 23 november start de tweede editie. Ditmaal zal de wandeling door de Spaarndammerbuurt voeren en mede het stempel dragen van de late herfst. De tocht van ruim een uur is uitgezet door Greetje van Drooge en Piet Vink. De wandeling voert door het park en over pleinen. Onderweg geven Greetje van Drooge en Piet Vink uitleg over allerlei bijzonderheden waaraan je anders misschien voorbij loopt.
De wandeling start om 11.45 uur bij de Nassaukerk (waar vanaf 11.15 uur zoals iedere week de koffie al klaar staat) en eindigt met een kop thee of koffie in Cabana, het kledingwinkeltje annex ontmoetingsplek van Kerk en Buurt Westerpark naast de Magdalenakapel in de Spaarndammerstraat.
Het 'rondje om de kerk' staat voor iedereen open. Speciaal mensen die nog maar kort in de wijk wonen en buurtgenoten die hun eigen wijk nog beter willen leren kennen, zijn welkom om mee te wandelen. De wandeling kan aansluitend op de voorafgaande viering voor kerk en buurt gemaakt worden, maar is ook los verkrijgbaar.

Start: Nassaukerk, De Wittenstraat 114, zondag 23 november 2008,11.45 uur. Voor meer informatie: telefoon 020 684 4216 of .

terug