Poort van bevrijding (3 mei 2009) Poort van bevrijding (3 mei 2009)

      ergens
      heel diep in je hart
      achter een muur van angst
      en herinneringen
      daar ligt de kern

      die je laat schijnen als de zon
      die je laat vliegen als eenn vogel
      die je laat stromen als een rivier

Deelnemers aan een creatieve workshop lieten zich door bovenstaande regels inspireren tot het maken van een 'poort van bevrijding'. Dit kunstwerk speelt een centrale rol in een laagdrempelige viering voor kerk en buurt op zondag 3 mei 2009 in de Nassaukerk.

Zo aan de vooravond van bevrijdingsdag wordt het thema zowel persoonlijk als maatschappelijk uitgewerkt. Hoe is het gesteld met angst, geweld en bevrijding? Is de kerk niet vaak het tegendeel van een plek van bevrijding geweest? Het drama waarin koninginnedag eindigde kan ook niet buiten beschouwing blijven.

Een afwisselende viering met een bewegingslied (Witte zwanen, groene zwanen ...) en deels een eigen programma voor de kinderen. Rond de voorbeden kan ieder die dat wil een kaarsje aansteken voor een dierbare en/of onder handoplegging een persoonlijke zegen ontvangen als bemoediging voor onderweg.

De voorbereiding was in handen van Wilma Dierx en Henk Slooijer, samen met wijkpredikant Klaas Holwerda die ook voorganger is.

Nassaukerk, De Wittenkade 111, zondag 3 mei 2009, aanvang 10.00 uur. Voor meer informatie: telefoon 020 684 4216 of .

Aansluitend aan de viering kunt u een nieuw 'rondje om de kerk' lopen.

terug