Viering voor kerk en buurt 30 augustus 2009 Viering voor kerk en buurt 30 augustus 2009


Een beproefd recept van het afgelopen jaar wordt weer opgepakt op zondag 30 augustus 2009: de combinatie van een buurtviering en een buurtwandeling (rondje om de kerk). Uiteraard is het ook mogelijk alleen aan de viering of alleen aan de wandeling deel te nemen.

De laagdrempelige viering voor kerk en buurt begint om 10.00 uur in de Nassaukerk (De Wittenkade 111). Het thema luidt: kijk maar kijk met verwondering. Vertrekpunt is een kort en intrigerend bijbelverhaal over de genezing van een blinde die zich in twee etappes voltrekt: eerst ziet hij de mensen als bomen gaan en pas in tweeder instantie ziet hij scherp (Marcus 8,22-26). Blind zijn en zien zijn motiefwoorden in het boek en daarbij gaat het om blind zijn en zien op een diepere laag.

Kom en laat u verrassen. We zullen de ogen en ook andere zintuigen oefenen. Er zijn bijdragen van leden van Kantlijn, de schrijfclub van dak- en thuislozen. Rond de voorbeden is er gelegenheid een kaarsje aan te steken of een zegen onder handoplegging te ontvangen.

Na de koffie start om 11.45 uur een nieuw rondje om de kerk (start: De Wittenstraat 114). De wandeling staat weer onder de voortreffelijke leiding van Piet Vink en Greetje van Drooge, die ons met nieuwe ogen naar de directe omgeving leren kijken. Ditmaal voert de tocht door het Westerpark - met vele bijzondere hoekjes en doorkijkjes - naar de heropende buurtboerderij en het ernaast gelegen zorghotel van Mentrum. Op de buurtboerderij wachten koffie en thee.

terug