Gedachtenisviering 2009 Gedachtenisviering 2009

Eenmaal in het jaar, op de eerste zondag van november, gedenkt de Nassaukerk de gestorvenen uit de wijde kring van kerk en buurt. In deze viering worden hun namen één voor één genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken door een familielid of een naaste vriend of vriendin. Zo worden herinneringen bewaard. Vergeten worden is pas echt dood zijn.

Dit jaar maakt deze viering deel uit van een reeks van zes vieringen rond woestijnverhalen uit de bijbel. Deze zondag het verhaal van de dood van Mozes die sterft 'aan de mond van God', net voor de tocht door de woestijn ten einde is. Er is natuurlijk ook een nieuwe aflevering van het bijbehorende project voor de kinderen. Benieuwd? Kom kijken!

Gedachtenisplaats
In de Nassaukerk is een gedachtenisplaats ingericht, die uiteraard een rol speelt in de gedachtenisviering. Op twee platen van gekleurd plexiglas staan de namen van de laatst gestorvenen. Op een lessenaar onder het venster ligt een gedachtenisboek met gedichten, verhalen over en foto's. De bladzijden van dit boek zijn gemaakt door nabestaanden van de gestorvenen en aan dit boek worden steeds nieuwe bladzijden toegevoegd.

Ook buurtgenoten welkom
De viering is niet alleen voor trouwe kerkgangers. Ook buurtgenoten zijn meer dan welkom. Ook zij kunnen de namen van hun dierbaren noemen en een kaars voor hen aansteken. Dat kan spontaan in de gedachtenisviering, maar u kunt hun namen ook al van te voren doorgeven aan onze wijkpredikant, Klaas Holwerda (684 4216 of 331 0793 of ).

De gedachtenisviering wordt gehouden op zondag 1 november 2009 om 10.00 uur in de Nassaukerk, De Wittenkade 111.

terug