Viering voor kerk en buurt 5 september 2010 Viering voor kerk en buurt 5 september 2010

Ik heb niemand ...

Bijna iedereen voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Het is allesbehalve een prettig gevoel: verdrietig, leeg en soms angstig. Als dat gevoel lang aanhoudt en iemand niet in staat is er iets aan te doen, kan eenzaamheid een ware vorm van lijden worden. Eenzaamheid is een persoonlijke beleving: iemand met weinig contacten hoeft zich niet per definitie eenzaam te voelen en iemand met veel contacten kan zich toch eenzaam voelen. Allerlei omstandigheden kunnen daarbij een rol spelen: verlies van betekenisvolle mensen, verlies van werk of een vertrouwde omgeving (verhuizing), langdurige ziekte of een lastige handicap, een verblijf in de gevangenis, armoede of een gebrek aan sociale vaardigheden. Niemand praat er graag over. Het onderwerp lijkt taboe. Maar je verhaal kunnen doen en erkenning vinden kan wel helpen.

In een laagdrempelige viering voor kerk en buurt op zondag 5 september 2010 in de Nassaukerk krijgen zulke ervaringen van eenzaamheid aandacht. Het thema luidt: "Ik heb niemand ..." In de bijbel staan liederen waarin gevoelens van eenzaamheid tot uitdrukking gebracht worden. En ook een verhaal waarin dat zinnetje klinkt: "Ik heb niemand". Een verhaal met een verrassende wending.

Deelnemers van de daklozenschrijfclub Kantlijn dragen gedichten over het thema voor. Het genoemde bijbelverhaal krijgt aandacht. Er is muziek. Wie dat wil kan een kaarsje aansteken of een persoonlijk bemoedigend woord (zegen) ontvangen. Na afloop is er koffie en thee en ruim de tijd om nog met iemand door te praten over het thema.

Voorganger in de viering is wijkpastor Klaas Holwerda en aan de vleugel zit Nico Hovius. Iedereen is van harte welkom. Voor de kinderen is er een apart programma: op een eigen, speelse wijze gaan zij met het thema aan de slag. Voor de allerkleinsten is er een crèche.


Wanneer: zondag 5 september 2010, 10.00 uur
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (bereikbaar met tram 10, halte De Wittenkade)
Info: 020-6844216,

terug