Hervormingsdag 2010 Hervormingsdag 2010

Op zondag 31 oktober 2010 zal er in de Nassaukerk geen viering zijn. Die zondag vieren alle wijkkerken van de Protestantse Kerk Amsterdam samen met de Lutherse Gemeente Amsterdam, de Remonstranten en de Doopsgezinden hervormingsdag.

De dag begint met een kerkdienst in De Nieuwe Kerk, die dit jaar 600 jaar bestaat. De dienst is voorbereid door Amsterdamse predikanten, cantorijen uit verschillende kerken doen mee. Aanvang: 10.30 uur.
's Middags kunt u kerkhervormers ontmoeten uit verleden en heden in de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel. Maak kennis met Luther, Calvijn, Arminius en Menno Simons en ook met hedendaagse kerkhervormers. Aanvang: 14.15 uur.
De dag eindigt met een muzikale Preek van de Leek in de Doopsgezinde Singelkerk door singer-songwriter en jazztrompettist Jeroen Zijlstra. Rond een bijbeltekst klinken zijn Nederlandstalige, vaak jazzy liederen, met improvisatie op trompet vanaf de kansel. Aanvang: 17.00 uur.
U bent de hele dag van harte welkom, maar u kunt ook kiezen voor één of twee programmaonderdelen.

Voor de lunch vanaf 12.30 uur in de Ronde Lutherse Kerk kunt u zich opgeven (tot 25 oktober): of 020 53 53 700. Kosten 2,50 p.p.
Kinderen zijn de hele dag van harte welkom!


Ochtend: Kerkdienst om 10.30 uur in De Nieuwe Kerk op de Dam
Middag: Lunch vanaf 12.30 uur en Kerkhervormers tussen 14.15-16.15 uur in de Ronde Lutherse Kerk: Kattegat 1 (zijstraat van het Singel)
Middag: Preek van de Leek in de Doopsgezinde Singelkerk: Singel 452

terug