Gedachtenisviering 2010 Gedachtenisviering 2010

Die ons gedenkt
en van geen mensenkind
de naam vergeet:
hecht dan uw hart
aan wie wij U hier noemen.
Erbarm U, Heer!

Eenmaal in het jaar, op de eerste zondag van november, gedenkt de Nassaukerk de gestorvenen uit de wijde kring van kerk en buurt. In deze viering worden hun namen één voor één genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken door een familielid of een naaste vriend of vriendin. Zo worden herinneringen bewaard. Vergeten worden is pas echt dood zijn.

Gedachtenisplaats
In de Nassaukerk is een gedachtenisplaats ingericht, die uiteraard een rol speelt in de gedachtenisviering. Op twee platen van gekleurd plexiglas staan de namen van de laatst gestorvenen. Op een lessenaar onder het venster ligt een gedachtenisboek met gedichten, verhalen over en foto's. De bladzijden van dit boek zijn gemaakt door nabestaanden van de gestorvenen en aan dit boek worden steeds nieuwe bladzijden toegevoegd.

Ook buurtgenoten welkom
De viering is niet alleen voor trouwe kerkgangers. Ook buurtgenoten zijn meer dan welkom. Ook zij kunnen de namen van hun dierbaren noemen en een kaars voor hen aansteken. Dat kan spontaan in de gedachtenisviering, maar u kunt hun namen ook al van te voren doorgeven aan onze wijkpredikant, Klaas Holwerda (684 4216 of 331 0793 of ).


Wanneer: zondag 7 november 2010, 10.00 uur
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (bereikbaar met tram 10, halte De Wittenkade)
Info: 020-6844216,

terug