Viering voor kerk en buurt 25 september 2011 Viering voor kerk en buurt 25 september 2011

Op zondag 25 september 2011 is er in de Nassaukerk een laagdrempelige viering voor kerk en buurt. Thema: Verbinding! Met muzikale medewerking van de Straatklinkers (koor van het straatpastoraat). Voorganger is wijkpredikant Klaas Holwerda. Aanvang 10.00 uur. Voorafgaand aan de viering is er om 9.30 uur een eenvoudig ontbijt in De Schakel.

Rond 12.00 uur die morgen start een rondje om de kerk: een wandeling door de buurt met een bijzondere bestemming. De wandeling voert ditmaal naar molen ‘De Bloem’ aan de Haarlemmerweg en biedt een unieke kans deze molen te bezichtigen. De molen heeft een rijke geschiedenis die uit de doeken gedaan wordt in een documentaire die voorafgaand aan de wandeling om 11.30 uur in de Nassaukerk vertoond wordt.

Viering en wandeling kunnen als een geheel beleefd worden, maar zijn ook beide los verkrijgbaar.


Waar:                Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer:          25 september 2011, 10.00 uur (viering) en 12.00 uur (start wandeling)
Info ontbijt:       Wilma Dierx, 06 4036 6696 of wdierx@hotmail.com
Info wandeling: Greetje van Drooge, 488 0178 of gvdrooge@xs4all.nl

terug