Gedachtenisviering 2011 Gedachtenisviering 2011

Op de eerste zondag van november gedenkt de Nassaukerk de gestorvenen uit kerk en buurt. Hun namen worden één voor één genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken door een familielid of een naaste vriendin of vriend. Zo blijft de herinnering aan hen bewaard. Want vergeten worden en niet langer in de herinnering van anderen voortleven is pas echt dood zijn. Daarom is deze viering elk jaar weer een kostbaar moment.

In de Nassaukerk is een gedachtenisplaats ingericht. Op twee platen van gekleurd plexiglas staan de namen van de laatst gestorvenen. Op een lessenaar onder het venster ligt een gedachtenisboek met gedichten, verhalen over en foto's van gestorvenen, gemaakt door nabestaanden.

De Nassaukerk biedt aan buurtgenoten die geen lid of vaste bezoeker van de kerk zijn graag de gelegenheid ook hun dierbaren met het noemen van hun naam en het aansteken van een kaars te gedenken. Dat kan spontaan in de gedachtenisviering, maar u kunt  namen die u graag genoemd hoort ook al vooraf doorgeven (telefoon 684 4216 of ).

De gedachtenisviering wordt gehouden op zondag 6 november 2011 om 10.00 uur in de Nassaukerk (De Wittenkade 111) en om 10.30 uur de kapel van De Poort (Hugo de Grootkade 20).

terug