Viering voor kerk en buurt 20 november 2011 Viering voor kerk en buurt 20 november 2011

Op zondag 20 november 2011 is er in de Nassaukerk een laagdrempelige viering voor kerk en buurt. Het thema is: Ik en de ander. Daklozenschrijfclub Kantlijn verleent medewerking. Voorganger is wijkpredikant Klaas Holwerda. Aanvang 10.00 uur. Voorafgaand aan de viering is er om 9.30 uur een eenvoudig ontbijt in De Schakel.

We staan stil bij de waarde van de betrokkenheid van mens tot mens. Het zal gaan over compassie  en de zeven werken van barmhartigheid: hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, doden begraven.

Let op: van de viering worden filmopnamen gemaakt voor een documentaire. Wie beslist niet in beeld wil komen moet even vragen welke hoek van de kerk niet gefilmd wordt.

Rond 12.00 uur die morgen start een rondje om de kerk: een wandeling door de buurt met een bijzondere bestemming. De wandeling voert ditmaal naar begraafplaats Vredenhof, waar de wandelaars onthaald zullen worden op koffie met gebak. Jaap Broers (beheerder van de begraafplaats) laat ons vervolgens de aula en de begraafplaats zien en zal daarover wetenswaardigheden vertellen.

Viering en wandeling kunnen als een geheel beleefd worden, maar zijn ook beide los verkrijgbaar.


Waar:                Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer:          20 november 2011, 10.00 uur (viering) en 12.00 uur (start wandeling)
Info ontbijt:       Wilma Dierx, 06 4036 6696 of
Info wandeling: Greetje van Drooge, 488 0178 of

terug