Visie Nassaukerk Visie Nassaukerk

De Nassaukerk is een open en op de buurt gerichte geloofsgemeenschap. Geïnspireerd door de christelijke traditie wil ze in samenwerking met andere organisaties bijdragen aan de leefbaarheid van de stad, in het bijzonder aan de wijken van Vondelpark tot IJ. Vanuit die inspiratie wil de gemeenschap voeding geven, troost bieden, ieders talenten ontplooien en een kritisch perspectief op cultuur en samenleving bieden.
De Nassaukerk staat open voor iedereen die zich in deze gemeenschap thuis voelt, ruimte zoekt om geestelijk te groeien, zich wil laten inspireren door de geloofsverhalen die in de kerk verteld worden, of een veilige plek zoekt om stil te staan bij de grote en kleine vragen van het leven. Vanouds is er, in navolging van Jezus, bijzondere aandacht voor het kwetsbare in mensen.

Doelstellingen:
1. Op een aansprekende, begrijpelijke en toegankelijke manier inspiratie bieden vanuit de bronnen van de christelijke traditie. Daarbij hoort geen geheimtaal.
2. Het realiseren van een of meer kleinschalige en laagdrempelige projecten in Oud-West waarbinnen mensen zich veilig en welkom voelen, elkaar ontmoeten, activiteiten ontplooien, viermomenten vormgeven, levensvragen en praktische vragen aan de orde stellen en een luisterend oor vinden. Een fundamenteel uitgangspunt daarbij is dat er vanuit de mensen zelf gewerkt wordt aan (persoonlijke) spiritualiteit en gemeenschapsvorming. De projecten moeten toegankelijk en uitnodigend zijn en een eigen werfkracht en identiteit hebben.
3. Het integreren van deze projecten in het geheel van activiteiten van de Nassaukerk en het opnieuw doordenken en afstemmen van het totale aanbod van de Nassaukerk op het gehele gebied van de nieuwe wijkgemeente.

Doelgroep:
In principe staan de deuren van de kerk open voor iedereen: rijk én arm, laag- én hoogopgeleid, zwart én wit. Uit al deze lagen van de bevolking komt de doelgroep: ingeschreven kerkleden en belangstellende buurtbewoners. De geloofsgemeenschap probeert dus zowel mensen binnen als mensen buiten de kerk te binden. In de doelstellingen moet daarom steeds naar een evenwicht worden gezocht tussen activiteiten die draaien rond de (geloofs)identiteit van mensen binnen de kerk en activiteiten die gericht zijn op buurtgenoten buiten de kerk. Mensen uit de beide doelgroepen worden aangesproken op hun openlijke dan wel verborgen talenten en uitgenodigd onderling relaties aan te gaan waarin zij kunnen groeien en betekenis geven aan hun leven.

terug