Kerk open voor herdenken slachtoffers vliegramp (juli 2014) Kerk open voor herdenken slachtoffers vliegramp (juli 2014)
Op donderdagavond 24 juli, precies een week na de vliegramp met Malaysian Airlinesvlucht MH17, zet de Nassaukerk evenals vele andere kerken in Amsterdam van 19.00 tot 20.30 uur de deuren open om mensen gelegenheid te geven stil te staan bij de ramp. Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken, stil zijn en als zij dat willen iets opschrijven in een gebedenboek.

Om 20.00 uur luiden de kerkklokken als teken van verbondenheid met slachtoffers en nabestaanden.

Bij de ramp zijn ook Amsterdamse slachtoffers gevallen. En vele Amsterdammers hebben vrienden, familie, collega’s of kennissen verloren. Daarnaast zijn er veel Amsterdammers die hun medeleven willen betuigen aan de nabestaanden. Om hen de gelegenheid te geven stil te staan bij dit verdriet staan de deuren van de Nassaukerk open.
terug