Week van Gebed (januari 2014) Week van Gebed (januari 2014)
De Week van Gebed voor de eenheid heeft een oecumenisch karakter en valt dit jaar in de week van 19 tot 26 januari. Overal bidden mensen van verschillende gezindten samen. In de Nassaukerk houdt de Navigators Studentenvereniging Amsterdam (NSA) gedurende de gehele week een gebedsmarathon. Ook zijn er twee bijzondere gebedsmomenten:
  • ochtendgebed op woensdag 22 januari om 9.00 uur met aansluitend een gezamenlijk ontbijt om 9.45 uur
  • middaggebed op vrijdag 24 januari om 12.30 uur
terug