Weg van leven (april-juni 2011) Weg van leven (april-juni 2011)

In de reeks meditatie-avonden 'Weg van Leven' staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, eenzaamheid en verbondenheid.

Deelnemers worden uitgenodigd hun persoonlijke levenservaringen te verbinden met onder meer de bijbelse verhalen en de rituelen van het pas gevierde feest van Pasen. Voor de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren krijgen zij geestelijke oefeningen aangereikt en in een aantal meditatieve bijeenkomsten werken zij één en ander verder uit.

Zo oefenen de deelnemers in ontvankelijkheid voor de Geest die Jezus van binnen uit bewoog, om na vijftig dagen met vreugde het feest van Pinksteren te vieren. Voor wie er naar verlangt ook zelf steeds meer van binnenuit te gaan leven.


Waar:       Nassaukerk, De Wittenstraat 114
Wanneer: 28 april; 5, 11, 19 en 26 mei; 1 en 8 juni 2011, 19.00-20.00 uur
Leiding:    Klaas Holwerda
Kosten:    vrijwillige bijdrage
Na aanmelding bij Klaas Holwerda (6844216 of 3310793 of ontvangt u het bij de training behorende materiaal
.

terug