Twee nieuwe werkers (april 2009) Twee nieuwe werkers (april 2009)

Per 1 april 2009 gaan - voorlopig voor een jaar - twee nieuwe pastores aan het werk in Kerk Koepel West, elk voor twee dagen in de week.

Margrietha Reinders gaat zich als interim-predikant met name richten op het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerkelijke aanwezigheid in Oud-West.

Jan Idema zal zich als pastoraak werker vooral bezighouden met pastoraat in de gehele wijk.

Samen met de vaste wijkpredikant, Klaas Holwerda, gaan zij een team vormen. De wijkkerkenraad heeft een breed samengestelde begeleidingscommissie ingesteld om met het pastoresteam mee te denken over de beoogde vernieuwing van de wijkgemeente die zal ontstaan uit een fusie van de kernen Nassaukerk en De Poort.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[terug]

terug